SZC logo

Veszprémi Szakképzési Centrum

OM kód: 203066/003 | 8200 Veszprém, Március 15. utca 5.

Intézmény logo

Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Technikum

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Tanév rendje

Aktuális információ

VESZPRÉMI SZC JENDRASSIK-VENESZ TECHNIKUM

MUNKATERV

2023-2024. TANÉV

 

2023-2024-es tanév rendje

Első tanítási nap: 2023. szeptember 1.

Utolsó tanítási nap: 2024. június 14.

Végzős évfolyam utolsó tanítási napja: 2024. május 3.

Tanítási napok száma: 179

Első félév vége: 2024. január 19.

Értesítés határideje:   2024. január 26.

Tanítási szünetek:

Őszi szünet: 2023. október 27- 2023. november 6.

 • szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. október 27.
 • szünet utáni első tanítási nap: 2023. november 6.

Téli szünet: 2023. december 20-január 4.

 • szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. december20.
 • szünet utáni első tanítási nap: 2024. január 4.

Tavaszi szünet: 2024. március 27-április 3.

 • szünet előtti utolsó tanítási nap: 2024. március 27.
 • szünet utáni első tanítási nap: 2024. április 3.

 

Tanítás nélküli munkanapok rendje:

 

 

Dátum

Felhasználása

1. nap

2023.09.22

Tanítás nélküli munkanap

2. nap

2024.01.02.

Tanítás nélküli munkanap

3. nap

2024.01 03.

Tanítás nélküli munkanap

4. nap

2024.01.22.

Pályaorientációs nap

5. nap

2024.03.27.

DÖK nap

6. nap

2024.02..

Tanítás nélküli munkanap

 

Ünnepek és megemlékezések:

Dátum

Esemény

Felelős

2023. október 6

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Dósay Norbert

2023. október 20.

1956-os forradalom ünnepe

Hartman Andrea

2024. január 8.

Megemlékezés Brusznyai Árpádról

Polt Éva Zsuzsanna

2024. február 23.

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól

Porkoláb Csaba

2024. március 14.

1848-as forradalom ünnepe

Paksi László

2024. április 12.

Emlékezés a holokauszt áldozataira

Gáspár András

2024. május 3.

Ballagás

Lengyel-Vizl Eszter

2024. június 4.

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról

Kovács Csenge

 

 

 

Egyéb iskolai rendezvények:

Időpont

Esemény

Felelős

2023. szeptember 1.

Tanévnyitó

Lengyel-Vizl Eszter

2023. október 6.

Elsősavató

DÖK

2023. október 27.

Halloween

DÖK

2023. december 6.

Mikulásnap

DÖK

2023. december 15.

Szalagváltó

Lengyel-Vizl Eszter

2023. december 20.

Osztály karácsonyok

Osztályfőnökök

2024. február 14.

Valentin-nap

DÖK

2024.március 27.

Diák nap

DÖK

2024. június 21.

Tanévzáró

Lengyel-Vizl Eszter

Témahetek és témanap:

Időpont

Esemény

Felelős

2023. szeptember 29

A Magyar Diáksport napja

Balog János Károly

2024. március 4-8

PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét

Ker. Log. Munkaközösség

2024. április 8-12

Digitális témahét

Reál Munkaközösség

2024. április 22-26

Fenntarthatósági témahét

Várnai László

 

 

Tanulmányi és sportversenyek:

Időpont

Esemény

Felelős

kiírások szerint

 

 

 

 

 

Vizsgák rendje:

Osztályozó vizsgák időpontjai:

 • Félévi: 2024. január 10-15.
 • Év végi: 2024. június 3-5.

Javítóvizsga időpontjai:

 • Írásbeli: 2024. augusztus 22.
 • Szóbeli: 2024. augusztus 23.

 

Érettségi vizsgák időpontjai:

 • 7 osztály 127 fő
 • Tavaszi írásbeli érettségi vizsgák 2024. május 6-tól, jogszabály szerint.

Tavaszi szóbeli érettségi vizsgák:

 • 2024. június 20-21. 12.A
 • 2024. június 25-26. 12.B
 • 2024. június 24-25. 12.C
 • 2024. június 20. KK.13.eJ
 • 2024. június 20-21. 12.D
 • 2024. június 18-19. KK.13.H
 • 2024. június 17-18. KK.13.F

 

 

Szakmai vizsgák időpontjai:

 • 18 osztály 218 fő
 • Őszi javító-pótló szakmai vizsgák 2023. október 4-12.

Tavaszi interaktív szakmai vizsgák:

 • 2024. május 16-31. Szakmajegyzék szerint
 • 2024. május 23-28. OKJ szerint

 

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontjai:

Időpont

Felelős

2024. január 9.- 2024. május 10.

testnevelők

GINOP 6.2.2.: 2023. szeptember 15-29. Szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése, kiemelt projekt kompetencia mérése.

A kompetenciamérés időpontja:

Kimeneti mérések: 2024. március 25. – április 24. között. (10. évfolyam)

 

Értekezletek rendje

Vezetői értekezletek: minden hétfőn 9 órától

Kibővített Vezetői értekezlet: minden hónap második szerdája 15 órától

Oktatói testületi értekezletek:

 • tanévközi értekezletek: 2023. augusztus 24 alakuló értekezlet, 2023. augusztus 31. tanév előkészítő értekezlet
 • félévi osztályozó értekezlet: 2024. január 19.
 • félévi értekezlet: 2024. január 24.
 • év végi osztályozó értekezlet: 2024. május 2 és 2024. június 12.
 • év végi értekezlet: 2024. június 28.

 

Szülői értekezletek:

 • 2023. szeptember 13.
 • 2024. január 31.
 • 2024. április 17.

Szülői fogadóórák:

 • 2023. december 13.
 • 2024. április 17.

A 2023/2024-es tanév beiskolázási tevékenysége:

 

 • Szakmaszombat: 2023. szeptember 30.
 • VVKI pályaválasztási és szakma bemutató:2023. október 10.
 • Iskolai pályaválasztási tájékoztató: 2023. november 22.
 • Nyitott műhelyek napja: 2024. január 8-12.
 • Intézményi bemutatkozás általános iskolákban, meghívásos alapon.

 

 

Középfokú beiskolázás rendje:

1.

Határidők

Feladatok

2.

2023. szeptember 8.

A köznevelésért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről.

3.

2023. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

4.

2023. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében - a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

5.

2023. október 20.

A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

6.

2023. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

7.

2023. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülők közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskola a gyámhatósági döntés szerint továbbítja.

8.

2023. november 15.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

9.

2023. november 30.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

10.

2023. december 8.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

11.

2023. december 8.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

12.

2024. január 18.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.

13.

2024. január 19.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

14.

2024. január 20.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

15.

2024. január 20. 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

16.

2024. január 30. 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

17.

2024. január 31.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

18.

2024. február 9.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

19.

2024. február 9.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és a köznevelésért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

20.

2024. február 21.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

21.

2024. március 4. - március 20.

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.

22.

2024. március 22.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

23.

2024. április 8-10.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezés esetén a szülő egyénileg is előállíthatja a módosító tanulói adatlapot.)

24.

2024. április 10.

A módosító tanulói adatlapok továbbításának határnapja. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói adatlapot továbbítja a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezés esetén a szülő egyénileg is továbbíthatja a módosító tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

25.

2024. április 12.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

26.

2024. április 17.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

27.

2024. április 22.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

28.

2024. április 26.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

29.

2024. május 2.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

30.

2024. május 6-22.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

31.

2024. május 6. - augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

32.

2024. május 22.

A 2024. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

33.

2024. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

34.

2024. június 26-28.

Beiratkozás a középfokú iskolákba.

 

Választott tisztségviselők:

Tisztség megnevezése

Tisztségviselő neve

DÖK-segítő munkatárs

Varga Melinda

Ifjúságvédelmi felelős

 

Osztályfőnöki munkaközösség

Dósay Norbet

Közismereti-humán munkaközösség

Paksi László

Közismereti-reál munkaközösség

Szabóné Czirkus Ágnes

Idegen nyelvi munkaközösség

Spekhardtné Lányi Andrea

Kereskedelmi-logisztikai munkaközösség

Bőhmné Mireider Gyöngyi

Turizmus-vendéglátás munkaközösség

Csősz Csaba

Műszaki munkaközösség

Boros Péter

MIR vezető

Paksi László

 

 

 

 

A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje

Az iskolavezetés az alábbi rend szerint lát el ügyeletet minden nap 7:15 és 16:00 között

Név

Időpont

Helyiség

Szabó Zoltán

kedd

saját iroda

Pribelszki János

hétfő

saját iroda

Juhász Andrea

szerda

saját iroda

Lengyel-Vizl Eszter

csütörtök

saját iroda

Riz Kálmán

péntek

saját iroda

 

 

Az intézményi munka ellenőrzése:

Az ellenőrzés területei

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Tantermek

ig.

 

DÖK

 

 

 

 

 

 

 

Tanmenetek

igh.1,2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkatervek

ig igh.1,2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leltár (taneszköz, helyiségek)

 

 

ig

 

 

 

 

 

 

 

E-naplók (haladási és osztályozási rész)

igh.3

 

 

 

igh.3

 

 

 

igh.3

 

 

 

ig.

 

Anyakönyvek, bizonyítványok

ig.

 

 

 

ig

 

 

 

 

ig.

 

Taneszközök, tankönyvek kiválasztása

 

 

 

 

 

tankönyvfel.

mkv.

 

 

 

 

Óralátogatások

folyamatos (ig. igh.1,2,3, mkv.)

Szakkörök, korrepetálás

igh.1

 

 

 

igh.1

 

 

 

igh.1

 

Pályakezdő pedagógusok

ig. ,mkv

 

mkv.

 

igh.1,2,3

 

 

mkv.

 

ig.

Új kollégák

igh.

mkv.

mkv

 

 

ig

 

 

igh.

mkv.

 

 

DÖK működése

igh 3.

 

 

 

 

 

 

igh.3

 

 

Ifjúságvédelmi munka

 

igh.3

 

 

igh.3

 

 

 

 

igh.3

Szülői értekezlet, fogadóóra

igh.1

 

igh.1

 

 

igh.1

 

igh.1

 

 

A munkaközösségi tervekben szereplő feladatok megvalósulása

 

 

 

 

ig. igh 1,2,3,

mkv.

 

 

 

 

ig. igh. 1,2,3,

mkv.

Mérések szervezése

mkv. Igh1

 

 

 

 

 

 

 

igh.1

 

 

A 2021/2022 tanév rendje, fontosabb eseményei


Partnereink

SZC logo

Veszprémi Szakképzési Centrum


Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Technikum

8200 Veszprém, Március 15. utca 5.

Telefon: +3688576530

E-mail: iskola@jendra.hu

OM azonosító: 203066/003


2024Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Technikum