SZC logo

Veszprémi Szakképzési Centrum

OM kód: 203066/003 | 8200 Veszprém, Március 15. utca 5.

Intézmény logo

Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Technikum

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Történet

Az iskola története

Történet

A 25 év
részlet iskolánk 25 éves jubileumi kiadványából

1982. szeptemberében két iskola kezdte meg működését a Március 15-e utcában.

Az akkori iskolákban jelentős szerepet kapott a hagyományos (3 éves) szakmunkásképzés és szűkebb részt képviselt az érettségit is adó szakközépiskolai képzés. Annak idején a megyei képzési programoknak megfelelően elsősorban a nagyvállalati, nagyüzemi igények kielégítése állt a középpontban, és ebből is következett, hogy a gyakorlati képzési partnerek döntően ebből a körből kerültek ki.

Egy évvel később került át a Lovassy Gimnáziumból a Szakmunkások Szakközépiskolája levelező tagozata, amely a szakmunkásképzőt végzettek számára kínálta az érettségi bizonyítvány megszerzésének lehetőségét.

A társadalmi gazdasági változások amelyek döntően a 90-as évek elejére tehetőek azzal jártak, hogy a környezet igényei átalakultak, és ez a változás az évek során az iskolákra is döntően a szakképzéssel foglalkozó iskolákra rányomta bélyegét.

Tradicionálisnak nevezhető szakmák szűntek meg, új képzések indultak.

Erősödött az érettségit adó képzés aránya, és egyre több szakterületen jelent meg az érettségire épülő magasabb szintű technikusképzés.

A gyakorlati oktatásból a nagyvállalatok jelentős része kivonult, helyükre a néhány főt foglalkoztató kis- és középvállalkozások kerültek. Átstrukturálódást eredményezett a korábban párhuzamosan folyó képzés szétválása általánosan művelő, valamint az azt követő szakképzési szakaszra, amely egyúttal a tanulmányi idő meghosszabbodásával is járt.

A gimnáziumi oktatás iránt megnövekedett igény kielégítésére ezen időszakban négy évfolyamos gimnáziumi képzés is indult.

Iskoláink 1983 és 1992 között nem gazdálkodhattak önállóan. Változást itt is a 90-es évek hoztak, hiszen 1992-ben a középiskolák gazdasági önállóságot kaptak.

Ez az önállóság tette lehetővé, hogy a szakmai fejlesztésekre százmilliós nagyságrendben tudtunk fordítani, hogy képesek voltunk követni helyenként megelőzni a velünk szemben megfogalmazott elvárásokat. (Az ezredfordulótól gazdasági önállóságunk ugyan csak részleges, de előirányzataink felett továbbra is teljes joggal rendelkezünk.)

A képzés színvonalát reprezentálja a vendéglátó, a kereskedelem, illetve a műszaki szakterületeken elért eredmények hosszú-hosszú sora. Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken, az Országos Műszaki Tanulmányi versenyeken, a Szakma Kiváló Tanulója Versenyeken a különféle országos tantárgyi versenyeken és egyéb országos szakmai versenyeken az eltelt 25 év alatt mintegy kétszázötven tanulónk ért el kiemelkedő eredményt.

Mellette a történelmi és kulturális versenyeken, vetélkedőkön kapott elismerésekre és tanulóinknak a sportban, a diákolimpiákon elért nagyszámú dobogós, vagy éppen országos első helyezésére is büszkék lehetünk.

A tőlünk kikerült fiatalok között és ez iskolánk sokoldalúságát, nyitottságát is példázza egyaránt megtalálható sikeres vállalkozó, cégtulajdonos, magas szintű vezető, jó nevű mérnök, orvos, üzletember, művész, színész, de olimpiai bajnok vagy más világversenyen helyezett sportoló is.

Iskolánk emblémáján az 1982 mellett van egy másik évszám is: 2000.

Ekkor alakult meg mai formájában a korábbi két iskolából a Jendrassik Venesz. Az átalakult intézmény ellátta ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket korábban külön-külön látott el, tehát a folytonosság nem szakadt meg.

Alapelvként fogalmaztuk meg, hogy intézményünk valamennyi dolgozója legyen elkötelezett a közös iskola ügye iránt. Kiemelt fontosságot tulajdonítottunk annak, hogy a már kialakult hagyományokat, jól működő szokásokat továbbvigyük. Kialakítottuk azokat a szervezeti kereteket, amelyek tartósan és jól képesek szolgálni a megváltozott struktúrát. Újjá alakítottuk az iskolában működő különféle szervezeteket, újragondoltuk és ésszerűen módosítottuk szakmai munkaközösségeinket, átszerveztük iskolai gazdálkodásunkat.

Tettük mindezt egy olyan iskolában, ahol egyidejűleg jelen volt a gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai oktatás a hagyományos óra illetve tananyagterv szerint, valamint a Nemzeti Alaptantervre épített helyi tantervek szerint, ahol egyaránt megtalálható a gazdasági szolgáltatási szakterület a kereskedelmi, vendéglátóipari, idegenforgalmi, valamint a műszaki szakterület autós és gépész képzés 10. osztályra, illetve érettségire építetten, az Országos Képzési Jegyzék szerint és még hagyományos módon, ahol a nappali tagozat (42 osztály, 1250 tanuló) mellett még egy iskolányi (10 osztály, 350 hallgató) felnőtt szakközépiskolai tagozat is működött.

Iskolánk képzési profilja az elmúlt időszakban letisztult. Kifuttattuk a gimnáziumi képzést, Pedagógiai Programunkból kivettünk jó néhány olyan szakmai képzést, amelyek folytatásának valamilyen okból nincs realitása, és ugyancsak kifuttattuk az érettségire felkészítő felnőttképzést. Meghatároztuk a fejlesztendő szakirányokat, azt, hogy mely területeken akarunk a régióban vezető szerepet játszani, illetve melyek azok a szakmák, amelyekben a képzést hosszú távon meg kívánjuk tartani.

Ezzel együtt a változás is állandóan jelen van, hiszen amellett, hogy ez évben is indítottunk új képzést, az Országos Képzési Jegyzék, a képzési idők, a tananyagtartalom változása, a moduláris rendszerű oktatás bevezetése folyamatos kihívást, feladatot jelent.

Céljaink teljesítéséhez feltételeink adottak. Jól felkészült és megfelelő képzettségű pedagógusok, tapasztalt, lelkiismeretesen dolgozó nem pedagógus kollégák tevékenykednek iskolánkban.

A tantermek, tankonyha, tanétterem, gasztronómiaterem, pénztárgépterem, kereskedelmi kabinet, szerelő és ipari jellegű tanműhelyek, az elektronikai, autóelektronikai, jármű-diagnosztikai, mechanikai anyagismereti mérések elvégzésére, számítógépes rajzolásra és gyártásra alkalmas oktatólaboratóriumok mind-mind a korszerű képzést segítik.

Szabó Zoltán

igazgató


Partnereink

SZC logo

Veszprémi Szakképzési Centrum


Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Technikum

8200 Veszprém, Március 15. utca 5.

Telefon: +3688576530

E-mail: iskola@jendra.hu

OM azonosító: 203066/003


2024Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Technikum