SZC logo

Veszprémi Szakképzési Centrum

OM kód: 203066/003 | 8200 Veszprém, Március 15. utca 5.

Intézmény logo

Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Technikum

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Veszprémi Szakképzési Centrum 
Jendrassik-Venesz Technikum


OM azonosító: 203 066
Feladatellátási hely azonosító: 003

Cím: 8200 Veszprém, Március 15. utca 5.

Telefon: +3688576530
E-mail: iskola@jendra.hu


Szabó Zoltán igazgató ig@jendra.hu +36701996008
Pribelszki János általános igazgatóhelyettes pribelszki.j@jendra.hu +36706413705
Juhász Andrea igazgatóhelyettes andijuhasz@jendra.hu +36706413714
Riz Kálmán szakmai igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető riz@jendra.hu +36706413706
Lengyel-Vizl Eszter nevelési igazgatóhelyettes lengyel-vizl.eszter@jendra.hu +36706413831
Titkárság   iskola@jendra.hu +3688576530

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Feltöltés alatt

Gazdálkodási adatok

Önálló költségvetéssel nem rendelkezik.

Archívum

Különös közzétételi lista

A szakképző intézmény közzétételi listája

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

 

 1. § (1) A szakképzési intézménytörzs tartalmazza
 1. a) a szakképző intézmény
 2. aa) hivatalos nevét,
 3. ae) alapító okiratának keltét, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat számát, keltét és az engedélyező hatóság nevét.
 1. § (1) A szakképző intézmény a szakképzés információs rendszerében közzéteszi
 1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót
 2. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
 3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezményeket, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeit is,
 4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét,
 5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendjét, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
 6. a szakképző intézmény szakmai programját (I, II, III, IV), szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét,
 7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettségét és szakképzettségét,
 8. az osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát,
 9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,

           2022/2023

           2021/2022

           2019/2020

           2018/2019

           2017/2018

           2016/2017

           2015/2016

 1. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsga tervezett idejét,
 2. – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit,

           2022/2023

           2021/2022

           2019/2020

           2018/2019

           2017/2018

           2016/2017

           2015/2016

 1. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségét.

(2) A szakképző intézmény a honlapján – szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetén a szakképzési centrum honlapján – közzéteszi a 343. § (1) bekezdés a) pont aa), ae) alpontjában és az (1) bekezdésben meghatározott adatokat.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat az október elsejei állapotnak megfelelően kell közzétenni és azokat szükség szerint, de legalább tanévenként egyszer, az OSAP-jelentés megküldését követő tizenöt napon belül felül kell vizsgálni.


Partnereink

SZC logo

Veszprémi Szakképzési Centrum


Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Technikum

8200 Veszprém, Március 15. utca 5.

Telefon: +3688576530

E-mail: iskola@jendra.hu

OM azonosító: 203066/003


2024Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Technikum