Previous Next

TÁMOP 3.1.5

TUDÁS HASZNOSÍTÁSA

- Az Iskolai tanácsadó és konzultáns pedagógus a szak elvégzése után a tanácsadók - elsősorban az iskolákban - prevenciós, ill. fejlesztő pályaorientációs, mentálhigiénés, és tréning-feladatokat láthatnak el, segítve a diákok, tanárok, továbbá az iskolavezetés hatékonyabb együttműködését és munkáját. Az iskolapszichológus mellett a tanácsadó is részt vállalhat konfliktusok és problémák kezelésében, megoldásában - tudhattuk meg Várnai Lászlótól.

A minőségfejlesztő-tanárképzésen Őry Balázsék az európai iskolatípusok minőségellátó rendszerét tanulmányozzák. Itt azonban nem az elméletre, hanem a gyakorlatra, annak tapasztalataira helyezik a hangsúlyt. Főleg az internetes elérhető ismereteket emelik ki, azt próbálják összehasonlítani a magyarországi viszonyokkal.

- A leendő kollegák mentorálására, az iskolai pedagógiai munka átadására készítenek fel minket – mondta el Pethő Imre. Az új elképzelések szerint a mentortanár nem a hallgató szakjára koncentrál, hanem a pedagógiai képzésre, módszerek átadására, problémakezelésre. Az elképzelések szerint a diplomázás előtt álló hallgató egy egész tanévet töltene el egy általános vagy középiskolában, ahol a szakórákon túl mindenféle pedagógiai feladattal is foglalkozna a kirándulásszervezéstől az iskolai műsorok betanításáig.

Mind a négy kollegánk szakdolgozattal, vagy portfólióval (a képzés során felmerült fontosabb pedagógiai anyagok, dolgozatok és a rájuk adott reflexiók összessége) zárja a képzést május és június során.

GYAKORLATI TUDÁSRA ÉPÍTVE

Lassan a végéhez közeledik a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) pedagógus-továbbképzési projectje, melyben négy kollegánk vesz részt.

Az utóbbi időkben az oktatásban tapasztalható változások sarkallták iskolánkat arra, hogy részt vegyen ebben a projectben, hogy ez által jól alkalmazkodjunk az új körülményekhez és jó válaszokat tudjunk adni a minket érő kihívásokra. A TÁMOP programtól várjuk, hogy az iskolánk oktatási szolgáltatása erősödjön, ezáltal hozzájáruljon az oktatási színvonal megtartásához, emeléséhez.

Négy kollegánk, Simonné Majoros Katalin család-iskola együttműködés szaktanácsadó pedagógus (ELTE), Őry Balázs minőségfejlesztő-tanár (Kodolányi Főiskola), Várnai László iskolai tanácsadó és konzultáns pedagógus (ELTE), Pethő Imre gyakorlatvezető mentortanár (Nyugat-Magyarországi Egyetem) szakterületen vesz részt a pedagógus-továbbképzésben.

Mind a négyen egyetértettek abban, hogy a képzésük során a legnagyobb hangsúlyt a gyakorlati tudásra, a problémaközpontú oktatásra helyezték oktatóik. Akik a képzés során kollegiális, baráti, problémamegoldó hangulatot teremtettek.

Simonné Majoros Katalin elmondta - A képzésen belül foglalkozunk család- és gyermekvédelemmel, az ezzel összefüggő szociálpolitikai és szociológiai alapismeretekkel, kisebbség szociológiával, család- és gyermekvédelmi joggal. Átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket szereztem a problémamegelőző gyermekvédelemhez tartozó prevenció fogalmáról, szintjeiről, az iskolai nevelési-oktatási rendszer mentálhigiénés tervezéséről.

- Az Iskolai tanácsadó és konzultáns pedagógus a szak elvégzése után a tanácsadók - elsősorban az iskolákban - prevenciós, ill. fejlesztő pályaorientációs, mentálhigiénés, és tréning-feladatokat láthatnak el, segítve a diákok, tanárok, továbbá az iskolavezetés hatékonyabb együttműködését és munkáját. Az iskolapszichológus mellett a tanácsadó is részt vállalhat konfliktusok és problémák kezelésében, megoldásában - tudhattuk meg Várnai Lászlótól.

A minőségfejlesztő-tanárképzésen Őry Balázsék az európai iskolatípusok minőségellátó rendszerét tanulmányozzák. Itt azonban nem az elméletre, hanem a gyakorlatra, annak tapasztalataira helyezik a hangsúlyt. Főleg az internetes elérhető ismereteket emelik ki, azt próbálják összehasonlítani a magyarországi viszonyokkal.

- A leendő kollegák mentorálására, az iskolai pedagógiai munka átadására készítenek fel minket – mondta el Pethő Imre. Az új elképzelések szerint a mentortanár nem a hallgató szakjára koncentrál, hanem a pedagógiai képzésre, módszerek átadására, problémakezelésre. Az elképzelések szerint a diplomázás előtt álló hallgató egy egész tanévet töltene el egy általános vagy középiskolában, ahol a szakórákon túl mindenféle pedagógiai feladattal is foglalkozna a kirándulásszervezéstől az iskolai műsorok betanításáig.

Mind a négy kollegánk szakdolgozattal, vagy portfólióval (a képzés során felmerült fontosabb pedagógiai anyagok, dolgozatok és a rájuk adott reflexiók összessége) zárja a képzést május és június során.

 

 

     
© 2018 VSZC Jendrassik-Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája