TÁMOP 3.1.4C

A projekt címe Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola innovatív pedagógiai tevékenységének fejlesztése

Azonosító száma TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0613  
A kedvezményezett KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Veszprémi Tankerülete  
A projekt megvalósításának intézménye Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola  
A támogatás összege 11 998 545 Ft  
A támogatás mértéke 100%  
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2015.10.31.  

A Támogató a Társadalmi Megújulás Operatív Program (a továbbiakban: TÁMOP) keretén belül TÁMOP-3.1.4.C-14 - Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem tárgyú felhívást tett közzé, melyre iskolánk pályázatot nyújtott be, és amelyet a  Támogató 2015.04.30. kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján iskolánk 11.998.545 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

 

Pályázatunkban a következő tevékenységek megvalósítását tűztük ki célul:

- informatika szakkör és

- idegen nyelvi vetélkedők szervezése, valamint

- pedagógus-továbbképzések megvalósítása.

Választásunkat a következők indokolták:

A pedagógiai programunkhoz a pályázati kiírásban megjelölt tevékenységek közül a következők illeszthetők leginkább:

- idegen nyelvek tanításának fejlesztése a köznevelési intézményben;

- informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása a közoktatási intézményekben.

 

A tanártovábbképzések közül a választást a következők indokolták:

Olyan képzéseket választottunk, amelyek jól illeszkednek a kötelező pedagógus-továbbképzés rendszerébe, és jól hasznosíthatók a szakiskolai tanulók nevelés-oktatási folyamatában. Ezért esett a választásunk a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzései közül a:

- Környezeti nevelés, környezettudatos magatartás tárgyú továbbképzés;

- Tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzések, valamint a megfelelő szolgálatokkal való együttműködés javítását célzó képzések megvalósítására.

 

A projekt célcsoportja – a pályázati kiírásnak megfelelően - az országos kompetenciamérésen szövegértésből 1375, matematikából 1470 eredményt elérő szakiskolás tanulók. Azok a tevékenységek, és pedagógus továbbképzések, amelyeket a pályázatunkban terveztünk, ezeket a szakiskolában tanuló diákokat célozza meg.

A szakiskolai tanulóink munkaerőpiaci elhelyezkedésében, személyiségük fejlesztésében nagy segítséget nyújt a nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése. Velük foglalkozó pedagógusok továbbképzéseken történő felkészítése a konfliktusok, tanulási zavarok kezelését, valamint a környezettudatosság megalapozott elfogadtatását segíti.

Beszámoló a pedagógus továbbképzésekről


Beszámoló a pedagógus továbbképzésekről

 

Viéta Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezésében került sor a továbbképzések lebonyolítására 2015.06.29-én, 30-án és 07.01-jén az előzetes terveknek megfelelően. Összesen 60 pedagógus egyéni jelentkezése alapján 15 fős csoportokban vettek részt tanáraink a négy továbbképzésen. A pályázattal összhangban a következő témákban folyt a képzés:

1. Környezettudatos életmódra nevelés

2. A tanulási képességek fejlesztése a stresszmentes, kooperatív és hatékony tanulás módszereinek alkalmazásával

3. Problémás gyerekek. Az agresszió kezelése a köznevelési intézményekben

4. Konfliktus és stressz kezelés a pedagógiai gyakorlatban, megelőzésük és megoldásuk korszerű hétköznapi eszközökkel – mediáció alkalmazása a lelki kiégés Burnout elkerülés érdekében

 

Június 29-én a kijelölt termekben a csoportok megkezdték a munkát. A Viéta Nonprofit Kft. jól képzett, és tapasztalt szakembereket küldött a három napos intenzív tanfolyamokra:

- Panyi Ágnest;

- Kaló Sándornét;

- Papp Lajost és

- Szécsi Tibort.

A képzések minden nap reggel 8.00 órakor kezdődtek, és egy 30 perces ebédszünet után délután folytatódtak.

Az egyes képzéseken résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket is szerezhettek az adott témával kapcsolatban. Minden oktató szívesen alkalmazott olyan kis csoportos módszereket, amelyek célja az volt, hogy bővítse a pedagógusok módszertani eszköztárát, és fejlessze az adott területhez tartozó kompetenciáit.

A képzést követően azonban még voltak teendői a résztvevőknek. A kiadott szempontsornak megfelelően egy záró dolgozatot is el kellett készíteni. Sőt volt olyan tanfolyam is, ahol egy záró teszt megírására is sor került.

A három napos intenzív képzés mindenki számára fárasztó volt, de a visszajelzések alapján elmondható, hogy a pedagógusok többsége hasznosnak és sikeresnek találta a képzéseket.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételét minden résztvevő teljesítette, ezért a Viéta Nonprofit Kft. ezeket a tanúsítványokat névre szólóan ki is állította, és megküldte iskolánknak.

 

Köszönöm a Viéta Nonprofit Kft-nek, az oktatóknak és a résztvevő pedagógusoknak az együttműködést, ami lehetővé tette, hogy a projekt e főrésze határidőre teljesüljön.

 

Veszprém, 2015.07.31.

Mészáros László

projektmenedzser

 

 

A Támogató a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül TÁMOP-3.1.4.C-14 - Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem tárgyú felhívást tett közzé, melyre iskolánk pályázatot nyújtott be.

A pályázati feltételeknek megfelelően az idegen nyelvi munkaközösség idegen nyelvi verseny szervezését és lebonyolítását vállalta 9. 10. és 11. szakiskolai évfolyamokon, általános idegen nyelv tartalomra építve, angol és német nyelvből. A verseny-feladatsorokat minden szakiskolai diák, adott tanév áprilisában írja meg. Nyelvenként, illetve évfolyamonként a legjobb öt írásbeli eredményt elért tanuló szóbeli versenyen is számot ad idegen nyelvi ismereteiről. A legjobbakat jutalmazzuk.

 

A pályázat további részeként elkészült a szakiskola 9. 10. és 11. évfolyamára tervezett informatika szakkör tematikája. Célja az informatika iránt fogékony tanulók tehetséggondozása. A tematikát úgy állítottuk össze, hogy a pedagógiai programra épülve a tanulók adott témakörön belüli ismereteit elmélyítsük, valamint a különböző, - a korosztály érdeklődésének megfelelő - programok alkalmazásán keresztül felkeltsük érdeklődésüket más tantárgyak iránt is.

 

Veszprém, 2015.09.30.

Mészáros László

projektmenedzser

© 2018 VSZC Jendrassik-Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája