Köszöntő

 Tisztelt Érdeklődők!

A VSZC Jendrassik - Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2000. augusztus 1-től a korábbi Jendrassik György Középiskola és Szakiskola, valamint a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola összevonásával jött létre. Az ily módon létrehozott iskola - megőrizve az elődintézmények jellegét - a megye területén meghatározó szerepet tölt be a szakközépiskolai és szakiskolai képzésben. Rendelkezve a korszerű oktatáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételekkel, a szakmák széleskörű választékát kínáljuk a tanulók számára. Az 1993-as közoktatási törvény nyomán módosult a középfokú oktatásmeghatározása. A már lezajlott és a még várható változások miatt összetettebbé vált az iskolaszerkezet. Ennek megfelelően a mi intézményünk is többféle profilt és különböző időtartamú képzési formákat nyújt a tanulók számára. Így a diákoknak lehetősége nyílik akár a 10. osztályos végzettség és a ráépülő szakképesítések megszerzésére, akár az érettségi vizsga letételére, valamint a ráépülő szakképzésben történő részvételre. Ezért az iskolán belül is számos továbbhaladási és választási lehetősége van diákjainknak. Bízunk abban, hogy tanulóink számára biztosítva az átjárhatóságot, a későbbi korrekciót, mindenki megtalálja iskolánkon belül a helyét. Célunk, hogy a végzett tanulók biztos elméleti és gyakorlati tudással rendelkezzenek, amely növeli elhelyezkedési vagy továbbtanulási esélyeiket. Reméljük, hogy e tájékoztatóval segítséget nyújthatunk a pályaválasztáshoz, és minél többen választanak bennünket.

Tisztelettel:

Gulkai László
igazgató

 Dear inquirers!

The VSZC JENDRASSIK-VENESZ Secondary and Vocational School was established on 1st August 2000. by the amalgamation of the former Jendrassik György Secondary and Vocational School and the Secondary and Vocational School of Trade, Catering and Tourism. This school-preserving the profile of the previous institutions plays a significant role in secondary and vocational training in the area of the county. Being available all necessary personal and material terms we provide wide choice of professions for our students. According to the law of public education in 1993 the definition of secondary education has been changed. Because of previous and probable changes the structure of the school has become more complex. Our institution provides several forms of training with different length of time for the students. After the 10th year students can get qualification or take the final exam and after that they can acquire qualifications. Our students can choose among several professions within our school. We believe that with the help of the possibility of change everybody can find his place in the school. Our aim is to provide certain theoretical and practical knowledge for our students which helps their employment or their further education. We hope we make our students' choice of profession easier with the help of this brochure and the more students choose us.

Yours faithfully:

László Gulkai
headmaster
 Sehr geehrte Interessierende!
Die Mittelschule und Fachschule VSZC JENDRASSIK-VENESZ kam am 1. August 2000. zustande, mit dem Zusammenziehen der früheren Mittelschule und Fachschule Jendrassik und der Fachmittelschule und Fachschule für Handel, Gaststättengewerbe und Fremdenverkehr. Die auf dieser Weise zustande gebrachte Schule - bewahrend den Charakter der früheren Institutionen - spielt auf dem ganzen Gebiet des Komitates eine entscheidende Rolle in der
Berufsausbildung und der Bildung bei der Fachmittelschule. Verfügend über die nützlichen Bedingungen zum modernen Unterricht - in persönlicher und sachlicher Hinsicht-, bieten wir den Schülern ausgebreitete Auswahlmöglichkeiten an Berufen an. Laut des im Jahre 1993 eingeführten Schulgesetzes änderte sich auch die Definition des Mittelstufenunterrichts. Das Schulsystem ist wegen der vollgezogenen und zu erwartenden Änderungen komplizierter geworden. Demzufolge bietet auch unsere Institution den Schülern mehrere Seitenansichten und Ausbildungsformen in verschiedenen Zeiträumen an. Dadurch steht den Schülern die Möglichkeit vor, sowohl die 10 jährige Ausbildung und die darauf gebaute Fachbildung zu erwerben, als auch das Abitur abzulegen, sogar an der darauf basierenden Fachausbildung teilzunehmen. Deswegen haben unsere Schüler zahlreiche Fortschritt- und Wahlmöglichkeiten auch innerhalb der Schule. Wir vertrauen darauf, daß alle von unseren Schülern innerhalb der Schule seinen richtigen Platz finden, da die Durchgänglichkeit für sie versichert ist. Unser Ziel ist, daß die Schüler über ein sicheres theoretisches und praktisches Wissen verfügen, damit ihre Chance im Berufsleben oder beim Studieren vergrößert werden. Wir hoffen, daß wir Ihnen durch diesen Prospekt bei der Berufswahl behilflich sein können, und wir werden von so vielen wie möglich gewählt werden.
Mit freundlichen Grüßen:
László Gulkai
Schuldirektor
 Bien honorés Mesdames, Messieurs!
Lycée et école professionnels VSZC JENDRASSIK-VENESZ ont été créés par l'union de précédent Lycée et école professionels György Jendrassik et ceux de commerce, de Restauration et de l'Hôtellerie. L'établissement fondé de cette facon ' en gardant le caractère des établissements précédents ' a un rôle significatif dans la formation des lycéens et des écoliers professionnels. En possédant des conditions d'objectifs et de perssonnels, nous offrons un choix large des métiers pour les élèves. La définition de l'éducation secondaire a été modifié par la loi de l'nstruction publique de l'année 1993. Le système scolaire est devenu plus compliqué d'après les changements passés et futurs. Convenablement notre établissement fournit plusieurs sortes de métiers et de formations de différentes durées aux élèves. Ainsi les élèves ont la possibilité d'avoir la formation de dixiéme année ensuite recevoir une formation professionnelle ou bien acquérir un bac ensuite une formation de technicien. C'est pourquoi nos élèves ont plusieurs possibilités de choisir et d'avancer dans les cadres de notre école même. Notre but est que nos élèves sortant aient un compétence théorique et pratique solide
qui augmente leur chance de trouver un emploi convenable ou continuer leurs études. Nous espérons que nos informations vont aider le choix de profession et de plus grand nombre d'élèves viennent choisir notre établissement.
Agréez mes salutations empressées:
László Gulkai
directeur
© 2018 VSZC Jendrassik-Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája