Különös közzétételi lista

A szakképző intézmény közzétételi listája

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

 

 1. § (1) A szakképzési intézménytörzs tartalmazza
 1. a) a szakképző intézmény
 2. aa) hivatalos nevét,
 3. ae) alapító okiratának keltét, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat számát, keltét és az engedélyező hatóság nevét.
 1. § (1) A szakképző intézmény a szakképzés információs rendszerében közzéteszi
 1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót
 2. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
 3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezményeket, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeit is,
 4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét,
 5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendjét, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
 6. a szakképző intézmény szakmai programját (I, II), szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét,
 7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettségét és szakképzettségét,
 8. az osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát,
 9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,

           2019/2020

           2018/2019

           2017/2018

           2016/2017

           2015/2016

 1. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsga tervezett idejét,
 2. – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit,

           2019/2020

           2018/2019

           2017/2018

           2016/2017

           2015/2016

 1. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségét.

(2) A szakképző intézmény a honlapján – szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetén a szakképzési centrum honlapján – közzéteszi a 343. § (1) bekezdés a) pont aa), ae) alpontjában és az (1) bekezdésben meghatározott adatokat.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat az október elsejei állapotnak megfelelően kell közzétenni és azokat szükség szerint, de legalább tanévenként egyszer, az OSAP-jelentés megküldését követő tizenöt napon belül felül kell vizsgálni.

© 2018 VSZC Jendrassik-Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája